Categoria B

Categoria B

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;


categ_b

Condiţii şi documente necesare pentru înscrierea în vederea şcolarizării:

- actul de identitate, in copie;

- permisul de conducere, in copie, dupa caz;

- certificat medical cu mentiunea "apt"; mai multe...

 

- Fisa medicala pentru conducatorii de autovehicule

- Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul.

Aceasta se realizează in Clinica Tineretii din incinta Scolii de Soferi Scorpion sau în unităţi de asistenţă medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui judeţ, care au obligaţia luării în evidenţă a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul de către medicul de familie. 

este valabila 1 an;

formularul – tip se obtine de la sediul scolii, urmand a fi completat urmatoarele rubrici:

  1. antecedente personale –se completeaza de catre medicul de familie;
  2. examene medicale – se completeaza la unitatile sanitare abilitate;
  3. concluzii – se completeaza de catre medicul sef al unitatii sanitare in care s-au efectuat examenele medicale, solicitantul fiind astfel declarat APT/INAPT de a conduce autovehicule.

Unitati sanitare autorizate - recomandate in judetul Vrancea:

  1. Clinica Tineretii in incinta Scolii Scorpion;
 

- aviz psihologic, in original;mai multe...

 

Aviz psihologic

In completarea serviciilor noastre vine si cabinetul psihologic - aflat in incinta Scolii Scorpion -, autorizat pentru psihologia transporturilor, psihologia muncii, psihologie clinica si siguranta nationala.

PROGRAM DE LUCRU:
LUNI  -  VINERI  10:30 - 15:30

 

- cazierul judiciar, in original sau declaratie notariala pe proprie raspundere din care sa reiasa faptul ca nu a fost condamnata pentru una din infractiunile privind regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau furt al unui vehicul, daca nu a intervenit reabilitarea mai multe...

 

Cazierul judiciar

• se poate obtine (pe loc) de la sediile de politiile judetene (loc de nastere ori domiciliu). Acesta este valabil 6 luni de la data eliberarii si numai în scopul pentru care a fost eliberat. Pentru a solicita cazierul aveti nevoie de cartea de identitate.
 

PROGRAM DE LUCRU:


LUNI, MARTI, JOI, VINERI: 8:00-11:00

MIERCURI: 14:00-18:00

 

- vârsta: 18 ani fără trei luni


Înscrierea la cursuri:

se face la sediul şcolii după următorul program:

 • LUNI  -  VINERI:  08:00 - 18:00
 • SAMBATA:   10:00 - 13:00
 • DUMINICA:  închisDurata cursului:

este de minimum 5 săptămâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (pregatirea teoretică o precede pe cea practică).

Taxa de şcolarizare

- taxa poate fi plătită integral sau în 3 rate (300 lei la inscriere, 500 lei la inceperea conducerii si 690 lei la a 7-a sedinta)

Obligaţiile cursantului:

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;
 • să posede asupra sa cartea/buletinul de identitate şi caietul cursantului;
 • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile profesorului de legislaţie şi instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.


Dosarul de examinare trebuie sa contina urmatoarele documente:

 •  cerere-tip – se elibereaza de catre scoala;
 •  fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor – se elibereaza de catre scoala;
 •  certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
 •  copia actului de identitate valabil;
 •  chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;
 •  copia permisului de conducere ori a dovezii inlocuitoare cu drept de circulatie sau
 •  originalul permisului de conducere şi traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicită obţinerea unor noi categorii/subcategorii;
 •  documente care să facă dovada domiciliului sau reşedinţei în România, în cazul străinilor, ori a rezidenţei normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European;
 •  declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat – numai pentru străinii şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene  sau ale Spaţiului Economic European;
 •  acordul scris al părinţilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani care solicită obţinerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 şi/sau B1;
 •  documente care să facă dovada că se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă - numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din acelaşi act normativ.

În vederea obţinerii unui nou permis de conducere pentru aceleaşi categorii/subcategorii deţinute anterior, candidaţii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă  trebuie să prezinte pentru programare la examinare documentele prevăzute mai sus, precum şi:
a)  fişa medicală-tip;
b) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau  ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă

 

 

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

 
- Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă într-un test ce cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări;
- Proba practică constă în conducerea autoturismului.în traseu.  În timpul probei practice, examinatorii urmăresc aptitudinile si modul de comportare ale candidaţilor după cum urmează:
1) pregătirea şi controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei Candidaţii trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti să conducă în siguranţă, prin respectarea următoarelor cerinţe:
• să controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare faţă/spate, catadioptrilor, precum şi existenţa trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante şi stingătorului de incendiu;
• să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcţionalitatea direcţiei, frânei, instalaţiei de ungere/răcire, spălătorului de parbriz, luminilor, semnalizării şi avertizorului sonor
• să regleze scaunul şi tetierele, dacă este nevoie, pentru a obţine o poziţie corectă;
• să regleze oglinzile retrovizoare şi centurile de siguranţă, dacă este cazul;
• să se asigure că uşile sunt închise şi să elibereze frâna de ajutor;


2) manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranţa circulaţiei
Se asigură testarea modului de executare a cel puţin două manevre, dintre care o manevră de mers înapoi, dintre următoarele:
• să efectueze o manevră de mers înapoi, menţinând o traiectorie rectilinie, sau să efectueze o manevră de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stânga, în locuri amenajate sau unde există posibilitatea;
• să facă o manevră de întoarcere;
• să parcheze vehiculul şi să se repună în mişcare dintr-un loc de staţionare paralel, oblic sau perpendicular, mergând pe direcţia înainte ori înapoi, pe teren neted, în pantă sau în rampă;
• să frâneze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenţă este facultativă;


3) comportamentul în trafic
Candidaţii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situaţii normale de trafic, în condiţii de siguranţă completă şi cu precauţiile necesare, astfel:
• să părăsească un loc de staţionare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;
• să folosească drumuri drepte, să întâlnească vehicule, inclusiv în pasaje înguste;
• să abordeze curbe;
• să pătrundă şi să traverseze intersecţii şi joncţiuni;
• să schimbe direcţia: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulaţie;
• să intre/să iasă pe/de pe o autostradă sau o altă cale similară, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/ieşire pe banda de decelerare;
• să depăşească alte vehicule, obstacole, maşini staţionate, să fie depăşiţi de alte vehicule, dacă este cazul;
• să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tunele;
• să fie precauţi şi să ia măsurile de siguranţă înainte de coborârea din vehicule;

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (Cerere_dosar2.pdf)Cerere_dosar2.pdf[ ]322 Kb
Articole asemanatoare :

» Categoria D

Categoria D - autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă...

» Atestate profesionale

Atestate profesionaleScoala de Soferi Scorpion, prin Asociatia CFP Scorpion, va ofera posibilitatea de a obtine atestatul profesional pentru transport.1. CONDUCĂTORI AUTO TRANSPORT MARFĂ – CPC{showhide title="mai multe..."...

» Categoria CE

Categoria CE ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg; Condiţii şi documente necesare pentru înscrierea în...

» Categoria C

Categoria C1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului...

» Categoria A si AM

Categoria AM ()-vehicul, cu două sau trei roţi;-are viteza maxima prin construcţie mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h; -este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu...

NOTA: Acest site foloseste cookie-uri pentru a furniza servicii. Folosirea in continuare a acestui site presupune ca sunteti de acord cu utilizarea lor. Pentru mai multe informatii cititi detaliile aici.