Categoria D


Categoria D

 - autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 

Condiţii şi documente necesare pentru înscrierea în vederea şcolarizării:

- actul de identitate, in copie;

- permisul de conducere, in copie, dupa caz;

- certificat medical cu mentiunea "apt"; mai multe...

 

categ-d

- Fisa medicala pentru conducatorii de autovehicule

- Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul.

Aceasta se realizează Clinica Tineretii din incinta Scolii de Soferi Scorpion sau în unităţi de asistenţă medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui judeţ, care au obligaţia luării în evidenţă a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul de către medicul de familie. 

este valabila 1 an;

formularul – tip se obtine de la sediul scolii, urmand a fi completat urmatoarele rubrici:

  1. antecedente personale –se completeaza de catre medicul de familie;
  2. examene medicale – se completeaza la unitatile sanitare abilitate;
  3. concluzii – se completeaza de catre medicul sef al unitatii sanitare in care s-au efectuat examenele medicale, solicitantul fiind astfel declarat APT/INAPT de a conduce autovehicule.


 

Unitati sanitare autorizate - recomandate in judetul Vrancea:

  1. Clinica Tineretii in incinta Scolii Scorpion;
 

- aviz psihologic, in original;mai multe...

 

Aviz psihologic

In completarea serviciilor noastre vine si cabinetul psihologic - aflat in incinta Scolii Scorpion -, autorizat pentru psihologia transporturilor, psihologia muncii, psihologie clinica si siguranta nationala.

PROGRAM DE LUCRU:
LUNI - VINERI  10:30 - 15:30

 

- cazierul judiciar, in original sau declaratie notariala pe proprie raspundere din care sa reiasa faptul ca nu a fost condamnata pentru una din infractiunile privind regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau furt al unui vehicul, daca nu a intervenit reabilitarea mai multe...

 

Cazierul judiciar

•Â Â Â Â Â Â  se poate obtine (pe loc) de la sediile de politiile judetene (loc de nastere ori domiciliu). Acesta este valabil 6 luni de la data eliberarii si numai în scopul pentru care a fost eliberat. Pentru a solicita cazierul aveti nevoie de cartea de identitate.
 

PROGRAM DE LUCRU:


LUNI, MARTI, JOI, VINERI  

8:00-11:00

MIERCURI

14:00-18:00

 

 

- vârsta: 24 ani făra trei luni

 

Înscrierea la cursuri:

se face la sediul şcolii după următorul program:

 • LUNI  -  VINERI:                08:00 - 18:00
 • SAMBATA:                        10:00 - 13:00
 • DUMINICA:                       închis

 Durata cursului

 •  pentru posesorii de permis de conducere categoria B: minimum 12 săptămâni, timp în care se efectuează 80 ore de pregătire teoretică şi 50 ore de pregătire practică (pregatirea teoretică o precede pe cea practică);

 •  pentru posesorii de permis de conducere categoriile C si/sau D1: minimum 8 săptămâni, timp în care se efectuează 66 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (pregatirea teoretică o precede pe cea practică).

 

Taxa de şcolarizare

- taxa poate fi plătită integral sau în 3 rate (300 lei la inscriere, 700 lei la inceperea conducerii si 800 lei la a 7-a sedinta).

 

Obligaţiile cursantului: 

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;
 • să posede asupra sa cartea/buletinul de identitate şi caietul cursantului;
 • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile profesorului de legislaţie şi instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii. 

 Dosarul de examinare trebuie sa contina urmatoarele documente: 

 • cerere-tip – se elibereaza de catre scoala;
 • fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor – se elibereaza de catre scoala;
 • certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
 • copia actului de identitate valabil;
 • chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;
 • copia permisului de conducere ori a dovezii inlocuitoare cu drept de circulatie sau
 • originalul permisului de conducere şi traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicită obţinerea unor noi categorii/subcategorii;
 •  documente care să facă dovada domiciliului sau reşedinţei în România, în cazul străinilor, ori a rezidenţei normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European;

 •  declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat – numai pentru străinii şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene  sau ale Spaţiului Economic European;

 •  acordul scris al părinţilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani care solicită obţinerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 şi/sau B1;

 • documente care să facă dovada că se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă - numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din acelaşi act normativ.

 • În vederea obţinerii unui nou permis de conducere pentru aceleaşi categorii/subcategorii deţinute anterior, candidaţii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă  trebuie să prezinte pentru programare la examinare documentele prevăzute mai sus, precum şi:

a)  fişa medicală-tip;

b) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau  ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă.


Examenul:  constă într-o probă teoretică şi una practică. 

- Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă într-un test ce cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări;
- Proba practică constă în conducerea autovehiculul în traseu.  În timpul probei practice, examinatorii urmăresc aptitudinile si modul de comportare ale candidaţilor după cum urmează:
1) pregătirea şi controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al siguranţei traficului. Candidaţii trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti pentru conducerea în siguranţă, prin respectarea următoarelor cerinţe:
•Â să verifice vizual, în ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea roţilor, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a blocurilor de lumini/semnalizare faţă/spate, a catadioptrilor, precum şi existenţa trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante şi a stingătorului de incendiu;
•Â să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcţionalitatea mecanismului de direcţie, a instalaţiei de frânare, a instalaţiei de ungere/răcire, a luminilor, semnalizării şi a avertizorului sonor;
•Â să cunoască şi să urmărească aparatura de înregistrare a vitezei;
•Â să regleze scaunul şi tetierele pentru a obţine o poziţie corectă, după caz;
•Â să regleze oglinzile retrovizoare, să cupleze, după caz, centura de siguranţă şi să elibereze frâna de ajutor;
•Â să fie capabili să ia măsurile speciale pentru securitatea vehiculului, să controleze caroseria remorcii, uşile de serviciu, ieşirile de urgenţă, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingătoarele şi alte echipamente de siguranţă;
•Â să citească o hartă rutieră, facultativ;
2) manevre speciale care trebuie testate pentru siguranţa circulaţiei:
•Â să meargă pe direcţia înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite;
•Â să parcheze pentru a lăsa să urce sau să coboare în siguranţă călătorii unui autobuz;
3) comportamentul în trafic.

 

Candidaţii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situaţii normale de trafic, în condiţii de deplină siguranţă şi luând toate precauţiile necesare, astfel:
•Â să părăsească un loc de staţionare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum fără prioritate;
•Â să folosească drumuri drepte, să se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje înguste;
•Â să abordeze curbe;
•Â să pătrundă şi să traverseze intersecţii şi joncţiuni;
•Â să schimbe direcţia: să vireze la dreapta şi la stânga, să schimbe banda de circulaţie;
•Â să intre/să iasă pe/de pe autostradă sau pe/de pe drumuri similare, dacă este cazul; intrare de pe banda de accelerare şi ieşire pe banda de decelerare;
•Â să depăşească alte vehicule, obstacole, maşini care staţionează, să fie depăşiţi de alte vehicule, dacă este cazul;
•Â să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tunele;
•Â să fie precauţi şi să ia măsurile de siguranţă înainte de coborârea din vehicule.
 

Articole asemanatoare :

» Atestate profesionale

Atestate profesionaleScoala de Soferi Scorpion, prin Asociatia CFP Scorpion, va ofera posibilitatea de a obtine atestatul profesional pentru transport.1. CONDUCĂTORI AUTO TRANSPORT MARFĂ – CPC{showhide title="mai multe..."...

» Categoria CE

Categoria CE ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg; Condiţii şi documente necesare pentru înscrierea în...

» Categoria C

Categoria C1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului...

» Categoria B

Categoria B1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din...

» Categoria A si AM

Categoria AM ()-vehicul, cu două sau trei roţi;-are viteza maxima prin construcţie mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h; -este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu...

NOTA: Acest site foloseste cookie-uri pentru a furniza servicii. Folosirea in continuare a acestui site presupune ca sunteti de acord cu utilizarea lor. Pentru mai multe informatii cititi detaliile aici.