Examinarea

Examinarea

 

 • Examinarea se efectuează de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială candidaţii îşi au, după caz, domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa normală, iar în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială se află instituţia de învăţământ.
 • Examinarea la ambele probe se efectuează la acelaşi serviciu public comunitar.
 • Pentru susţinerea probei teoretice se utilizează aplicaţia informatică realizată şi gestionată de către D.R.P.C.I.V.
 • Accesul candidaţilor la aplicaţia informatică se realizează pe baza unui bon de ordine care conţine un cod de bare, înmânat de lucrătorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifică testul de examen la care a răspuns un anumit candidat şi are valabilitate doar în ziua emiterii.
 • Proba practică se poate desfăşura atât în localităţi, cât şi în afara acestora, inclusiv după lăsarea serii, urmărindu-se, în limita posibilităţilor, parcurgerea traseului în diferite condiţii de densitate a traficului şi cu treceri dintr-o zonă de trafic în alta.
 • Desfăşurarea probei practice va fi întreruptă în cazul apariţiei unor condiţii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regulă, de reducerea vizibilităţii sub 100 metri, căderi abundente de precipitaţii, inundaţii, furtună ori viscol, urmând a fi reluată de îndată ce condiţiile de circulaţie au revenit la normal.
 • În situaţia în care, datorită acestor condiţii, proba practică nu mai poate fi reluată în aceeaşi zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.
 • În cazul apariţiei unei defecţiuni tehnice, desfăşurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând la rubrica ,,Menţiuni" din anexa la testul de examen ora şi punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului care s-a defectat. Proba practică se reia odată cu înlocuirea autovehiculului, examenul continuându-se până la îndeplinirea cerinţelor probei pentru categoria/subcategoria respectivă. În situaţia în care proba nu mai poate fi reluată în aceeaşi zi, conform programului normal de lucru, candidatul se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.
 • La data programării, respectiv la data susţinerii probelor de examen, candidaţii trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apţi din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate în condiţiile legii şi să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.
 • Proba teoretică şi proba practică se susţin în zile diferite.
 • Examinarea se efectuează numai după programarea candidaţilor în acest scop.
 • Programarea se realizează pentru susţinerea probei practice a examenului, în limita locurilor disponibile.
 • Proba teoretică se poate susţine începând din ziua în care s-a efectuat programarea şi până în ziua anterioară susţinerii probei practice.
 • Programarea la proba practică se anulează, din oficiu, în situaţia în care candidatul nu promovează proba teoretică.

 

 • Proba teoretică cuprinde un număr diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:

- pentru categoriile A şi A1, testul cuprinde 20 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 17 întrebări;

- pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb şi Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări;

- pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 9 întrebări.

 • Candidatul este declarat respins dacă nu răspunde correct în timpul şi la numărul minim de întrebări, precum şi în caz de fraudă sau de nerespectare a interdicţiilor şi obligaţiilor pe care le are candidatul. Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece la soluţionarea testului propriu-zis.
 • Testul este generat de un sistemul informatic, fiecare întrebare putând conţine unul sau mai multe răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afişată, în ordinea apariţiei acestor întrebări, sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor.
 • Examenul întrerupt datorită unor defecţiuni tehnice se reia de îndată ce au fost înlăturate cauzele acestora.
 • Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoştinţa candidatului în mod direct, prin afişarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general şi a calificativului final. Pe ecran este afişat şi contorul de timp. În timpul desfăşurării probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tipăresc pe anexa la testul de examen.
 • Cu ocazia susţinerii probei teoretice candidaţilor le este interzis:

- să folosească o altă limbă decât cea menţionată în cererea-tip;

- să intre cu/să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video;

- să poarte discuţii cu alţi candidaţi;

- să se prezinte la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

- să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi.

 • Cu ocazia susţinerii probei teoretice candidaţii au următoarele obligaţii:

- să aibă asupra lor dosarul de examinare, precum şi actul de identitate în original, în absenţa oricăruia dintre acestea accesul lor în sala de examen fiind interzis;

- să selecteze, în vederea examinării, numai limba pentru care au optat şi care a fost înscrisă în cererea-tip.

 • Candidaţii declaraţi respinşi se pot prezenta în vederea programării pentru o nouă examinare numai după o perioadă de cel puţin 15 zile de la data declarării ca respinşi, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.
 • Candidaţii neprezentaţi se pot prezenta în vederea programării oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.
 • Candidaţii declaraţi admişi la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practică într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, sunt declaraţi respinşi. În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

 

Articole asemanatoare :

» Organizarea si desfăsurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere

Organizarea si desfăsurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere   SECTIUNEA 1 Organizarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere Art. 7 (1) La data depunerii dosarului de examinare, candidatii trebuie sa...

» Instructiuni de prim ajutor

Instructiuni de prim ajutor in accidentele de circulatie   Organizarea activitatii de acordare a primului ajutor este deosebit de importanta. Printr-o actiune ordonata, competenta si fara gesturi inutile se castiga timp pretios, element...

» Cursuri de pregatire profesionala

Cursuri de pregatire profesionala Scoala de soferi SCORPION - primul centru de pregătire profesională din domeniul transporturilor rutiere din România ORGANIZEAZĂCurs de pregătire profesională pentru:conducători auto care...

» Tarife scolarizare

Tarife scolarizare Se pot plati in 3 rate (la inscriere, la inceperea conducerii si la a 7-a sedinta) CATEGORIATARIF(lei)A1.190 RONAM600 RONB1.490 RONC1.800 RONCE800 ROND*1.800 ROND**3.200 RONNota: taxele de examinare nu sunt incluse in tarifele...

» Fisa medicala

Fisa medicala pentru conducatorii de autovehicule Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul.Aceasta se realizează Clinica Tineretii din...

NOTA: Acest site foloseste cookie-uri pentru a furniza servicii. Folosirea in continuare a acestui site presupune ca sunteti de acord cu utilizarea lor. Pentru mai multe informatii cititi detaliile aici.