Atestate profesionale

Atestate profesionale

atestate

Scoala de soferi Scorpion organizează cursuri de pregătire şi atestare profesională a instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră.

CONDITII DE PARTICIPARE

CONDIŢII GENERALE
- vârsta: cel puţin 25 ani
- deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani
- să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
- să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj cu vilenţă, ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţă, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia
- să fie aptă din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii
- să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru desfăşurarea activităţii

CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU INSTRUCTORI

- absolvent de liceu (orice profil) cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto
- vechime de cel puţin 5 ani în conducerea autovehiculelor din fiecare categorie pentru care solicită atestare.

CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU PROFESORI DE LEGISLAŢIE RUTIERĂ

- absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau tehnice

DOCUMENTE NECESARE

PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI LA SCOALA DE SOFERI SCORPION

- Copie atestat de Instructor/Profesor de legislaţie rutieră (pentru cei de la reautorizare)

- Cerere de înscriere tip;
- Copie act de identitate;
- Copie permis de conducere auto;
- Adeverinţă eliberată de Direcţia Poliţiei Rutiere (cazier rutier valabil 30 zile);
- Certificat de cazier judiciar;
- Fişă medicală;
- Aviz psihologic;
- Copie Diplomă de absolvent.


 

 

Articole asemanatoare :

» Categoria D

Categoria D - autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă...

» Categoria CE

Categoria CE ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg; Condiţii şi documente necesare pentru înscrierea în...

» Categoria C

Categoria C1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului...

» Categoria B

 Categoria B1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din...

» Categoria A si AM

Categoria AM ()-vehicul, cu două sau trei roţi;-are viteza maxima prin construcţie mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h; -este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu...

NOTA: Acest site foloseste cookie-uri pentru a furniza servicii. Folosirea in continuare a acestui site presupune ca sunteti de acord cu utilizarea lor. Pentru mai multe informatii cititi detaliile aici.