Organizarea si desfăsurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere

Organizarea si desfăsurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere

 

SECTIUNEA 1 Organizarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere

Art. 7 (1) La data depunerii dosarului de examinare, candidatii trebuie sa îndeplinească conditiile referitoare la vârstă, potrivit categoriei si/sau subcategoriei pentru care se solicită permis de conducere, antecedente penale, examinarea medicală si, după caz, examinarea psihologică, prevăzute la art. 33 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.
(2) Pentru constituirea dosarului de examinare candidatii trebuie sa depună la serviciile publice comunitare competente următoarele documente:
a) cererea-tip, semnată de candidat, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1;
b) fisa de scolarizare, al carei model este prevăzut în anexa nr. 2;
c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;
f) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;
g) avizul psihologic, până la data aderării României la Uniunea Europeană.
(3) Pentru candidatii cetăteni străini care si-au stabilit resedinta sau domiciliul în România, certificatul de cazier judiciar prevăzut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.
(4) Candidatii cetăteni străini care si-au stabilit resedinta sau domiciliul în România, precum si candidatii cetăteni romani cu domiciliul în străinătate, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), depun la dosarul de examinare documente care sa facă dovada stabilirii resedintei sau domiciliului în România, în conditiile legii, si, în situatia în care nu prezintă documentul mentionat la alin. (2) lit. f), o declaratie notarială din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat.
(5) Candidatii ale căror permise de conducere au fost anulate, aflati în una dintre situatiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, trebuie sa depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) si g), o copie a hotărârii judecătoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupatiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă.

Art. 8 (1) Programarea candidatilor la primul examen se stabileste de către unitătile autorizate în care acestia au urmat cursurile de pregătire teoretică si practică.
(2) Programarea candidatilor pentru sustinerea examenului, în alte situatii decât cea prevăzută la alin. (1), se solicita de către acestia.

Art. 9 Examinarea candidatilor la proba teoretică se desfăsoară în sali adecvate acestei activităti, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului.

Art. 10 (1) Examinarea candidatilor, atunci când se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii, se efectuează în zile diferite, pentru fiecare categorie si/sau subcategorie de permis de conducere solicitată.
(2) Perioada de examinare a candidatilor care solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii nu trebuie sa depăsească 10 zile lucrătoare de la data efectuării primei examinari.
(3) Examinarea candidatilor la fiecare dintre componentele probei practice se poate efectua de către examinatori diferiti.

Art. 11 Examinarea candidatilor la proba teoretică are ca scop verificarea cunostintelor necesare conducatorului de vehicul, potrivit categoriei si subcategoriei de permis de conducere solicitate, si se face după cum urmează:
a) pentru permisele din categoriile A, B, BE, Tr, Tb si Tv si subcategoriile A1 si B1, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor si conduita preventivă si a notiunilor elementare de mecanică;
b) pentru permisele din categoriile C si CE si subcategoriile C1 si C1E, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventivă si a notiunilor elementare de mecanică, precum si a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria C;
c) pentru permisele din categoriile D si DE si subcategoriile D1 si D1E, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventivă si a notiunilor elementare de mecanică, precum si a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.

Art. 12 (1) Chestionarele de examen si grilele de corectare folosite la proba teoretică se elaborează de Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) În functie de categoria ori de subcategoria pentru care se sustine examinarea, chestionarele contin:
a) câte 26 de întrebări referitoare la regulile de circulatie, notiunile de prim ajutor, conduita preventivă si la notiunile elementare de mecanică;
b) câte 11 întrebări referitoare la regulile specifice pentru categoria C sau D.

(3) Chestionarele de examen trebuie sa cuprindă notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:
a) dispozitiile legale în materie de circulatie rutiera, în special cele care vizează semnalizarea rutiera, regulile de prioritate si restrictiile de viteza; >
b) conducătorul auto:
1. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fata de alti participanti la trafic;
2. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, în special timpul de reactie, si modificările comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale si a oboselii;
c) drumul:
1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de siguranta dintre vehicule, distantei de franare si tinutei de drum a vehiculului în diferite conditii meteorologice si în functie de starea carosabilului;
2. riscurile de conducere legate de starea diferita a carosabilului si mai ales variatiile acestuia în functie de conditiile amosferice si de vizibilitate;
3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe;
d) ceilalti paticipanti la trafic:
1. riscurile specifice în raport cu lipsa de experienta a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusă;
2. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora;
e) reglementări generale si diverse:
1. reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;
2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sa îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti (acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a salvării etc.) sau doar pagube materiale (aplicarea procedurilor de constatare amiabila) si luarea altor măsuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului;
3. măsuri de securitate referitoare la incarcatura vehiculului si la persoanele transportate;
f) precautiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului;
g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea sistemului de directie, de suspensie, de franare, rulare, farurile si semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele si stergatoarele de parbriz, sistemul de esapament, centurile de siguranta si claxonul;
h) echipamentele de siguranta ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranta si a echipamentelor de siguranta pentru copii;
i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului înconjurător: folosirea corespunzătoare a sistemului de avertizare sonora , consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.

(4) Chestionarele de examen trebuie sa cuprindă si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine examinarea, după cum urmează:

A. pentru categoria A si subcategoria A1:
a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, îmbrăcămintea si casca;
b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;
c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordându-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc.;
d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordându-se atentie si comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenta, nivelului de ulei si curelei de transmisie;

B. pentru categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:
a) regulile referitoare la timpii de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului nr. 3.820/85/CEE; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul nr. 3.821/85/CEE;
b) regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători;
c) documentele referitoare la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de mărfuri si călători;
d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoasterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostintele de baza în materie de prim ajutor;
e) măsurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si înlocuirea rotilor;
f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;
g) împiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;
h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;
i) factorii de securitate privitori la incarcatura vehiculului: controlul încărcăturii - stivuire si fixare -, dificultăti legate de anumite tipuri de incarcaturi, de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate etc., încărcarea si descărcarea mărfurilor si folosirea materialului de încărcare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
j) responsabilitatea conducatorului auto în ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării;

C. pentru categoriile C, CE, D si DE:
a) principiile de constructie si de functionare a următoarelor elemente: motoare cu combustie interna, circuitul fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), circuitul carburantului, circuitul electric, sistemul de aprindere, sistemul de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze etc.);
b) sistemul de ungere si protectia antigel;
c) principiile de constructie, montare, utilizare si întretinere a anvelopelor;
d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atenta a garniturilor de frana si dispozitivelor de limitare a vitezei;
e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atenta a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE si DE;
f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor;
g) întretinerea preventivă a vehiculelor si reparatiile curente necesare;
h) responsabilitatea conducatorului auto în ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea mărfurilor, conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C si CE.

Articole asemanatoare :

» Instructiuni de prim ajutor

Instructiuni de prim ajutor in accidentele de circulatie   Organizarea activitatii de acordare a primului ajutor este deosebit de importanta. Printr-o actiune ordonata, competenta si fara gesturi inutile se castiga timp pretios, element...

» Cursuri de pregatire profesionala

Cursuri de pregatire profesionala Scoala de soferi SCORPION - primul centru de pregătire profesională din domeniul transporturilor rutiere din România ORGANIZEAZĂCurs de pregătire profesională pentru:conducători auto care...

» Tarife scolarizare

Tarife scolarizare Se pot plati in 3 rate (la inscriere, la inceperea conducerii si la a 7-a sedinta)  CATEGORIATARIF(lei)A1.190 RONAM600 RONB1.390 RONC1.800 RONCE800 ROND*1.800 ROND**3.200 RONNota: taxele de examinare nu sunt incluse in tarifele...

» Fisa medicala

Fisa medicala pentru conducatorii de autovehicule Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul.Aceasta se realizează Clinica Tineretii din...

» Examinarea

Examinarea   Examinarea se efectuează de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială candidaţii îşi au, după caz, domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa normală, iar în cazul cetăţenilor...

NOTA: Acest site foloseste cookie-uri pentru a furniza servicii. Folosirea in continuare a acestui site presupune ca sunteti de acord cu utilizarea lor. Pentru mai multe informatii cititi detaliile aici.