Intrebari frecvente

Care este durata de şcolarizare pentru categoria B?

Durata medie este de 5 săptămâni, dar depinde şi de tine.

 

Cate ore de pregătire practică se fac şi pe ce tip de maşină?

Numărul minim de ore de pregătire practică este de 30. Pregătirea practică se realizează pe maşină VW.

Daca nu este suficient, atunci poţi solicita ore suplimentare.

 

Ce vârstă trebuie să am ca să pot să fac şcoala de şoferi?

Poti incepe scoala de soferi pentru:

 1. categoria B daca ai 18 ani impliniti sau daca pana la implinirea acestei varste mai sunt maxim 3 luni;

 2. categoria AM: daca ai 16 ani impliniti sau daca pana la implinirea acestei varste mai sunt maxim 3 luni;

 3. categoria B; BE: daca ai 18 ani impliniti sau daca pana la implinirea acestei varste mai sunt maxim 3 luni;

 4. categoria C; CE: daca ai 21 ani impliniti sau daca pana la implinirea acestei varste mai sunt maxim 3 luni;

 5. categoria D:  daca ai 24 ani impliniti sau daca pana la implinirea acestei varste mai sunt maxim 3 luni;


Acte necesare

Documente necesare pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii permisului de conducere:

 • actul de identitate, in copie;
 • permisul de conducere, in copie, dupa caz;
 • certificat medical cu mentiunea "apt";
 • aviz psihologic cu mentiunea "apt", in original;
 • cazierul judiciar, in original sau declaratie notariala pe proprie raspundere din care sa reiasa faptul ca nu a fost condamnata pentru una din infractiunile privind regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau furt al unui vehicul, daca nu a intervenit reabilitarea.

 

Unde se face fisa medicala?

Examinarea medicala se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul si se face in unitati de asistenta medicala autorizate, existente la nivelul fiecarui judet. Este valabila 1 an.


 

Cum se obtine cazierul judiciar?

Cazierul judiciar se poate obtine de la politiile judetene;

este valabil 6 luni de la data eliberarii si numai în scopul pentru care a fost eliberat;

Persoana care doreste eliberarea unui certificat de cazier judiciar se va adresa organelor de politie si trebuie sa aiba asupra sa actul de identitate in original.

Cat timp sunt valabile analizele medicale şi testul psihologic?

Analizele medicale şi testul psihologic sunt valabile 1 an;

 

Ce cuprinde dosarul de examinare?

Dosarul de examinare trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cerere-tip – se elibereaza de catre scoala;
 • fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor – se elibereaza de catre scoala;
 • certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
 • copia actului de identitate valabil;
 • copia permisului de conducere;
 • chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere; copia permisului de conducere ori a dovezii inlocuitoare cu drept de circulatie sau originalul permisului de conducere şi traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicită obţinerea unor noi categorii/subcategorii;
 • documente care să facă dovada domiciliului sau reşedinţei în România, în cazul străinilor, ori a rezidenţei normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European;
 • declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat – numai pentru străinii şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, precum şi pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentele prevăzute la lit. f1) sau f2), după caz;
 • acordul scris al părinţilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani care solicită obţinerea permisului de conducere pentru categoria AM;
 • documente care să facă dovada că se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă - numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din acelaşi act normativ.
 • copia permisului de conducere ori a dovezii inlocuitoare cu drept de circulatie sau originalul permisului de conducere si traducerea legalizata a acestuia, în cazul permiselor de conducere obtinute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, daca se solicita obtinerea unor noi categorii/subcategorii;


 

Conditii care trebuie indeplinite pentru a va putea prezenta la examenul de obţinere a permisului auto

Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi pentru categoria B, cel puţin 16 ani împliniţi pentru categoria AM, 21 de ani pentru categoriile C, CE si 24 de ani pentru categoria D;
 • să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;
 • să nu fi fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul;
 • să facă dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 116 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, în cazul în care a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru una dintre infracţiunile prevăzute la lit. e);
 • să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice.

 

end faq

NOTA: Acest site foloseste cookie-uri pentru a furniza servicii. Folosirea in continuare a acestui site presupune ca sunteti de acord cu utilizarea lor. Pentru mai multe informatii cititi detaliile aici.