Index articole

Cazurile de imobilizare a vehiculelor


Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier în cazul savârsirii de catre conducatorul acestuia a uneia din urmatoarele fapte:

 1. conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala;
 2. conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu numar de înmatriculare sau de înregistrare fals, ori fara a avea montate placutele cu numarul de înmatriculare sau înregistrare;
 3. conducerea unui vehicul a carui stare tehnica pune în pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul;
 4. conducerea unui vehicul cu încalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite;
 5. conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura contraventionala sau penala, dupa caz;
 6. refuza sa se legitimeze;
 7. se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau a substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana;
 8. nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege.

Imobilizarea unui vehicul se dispune si în cazul în care conducatorul acestuia ori unul din pasageri savârseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savârsirea unei infractiuni. Pentru oprirea fortata sau imobilizarea în cazurile prevazute de lege politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate.

Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier în cazul savârsirii de catre conducatorul acestuia a uneia din urmatoarele fapte:

 1. conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala;
 2. conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu numar de înmatriculare sau de înregistrare fals, ori fara a avea montate placutele cu numarul de înmatriculare sau înregistrare;
 3. conducerea unui vehicul a carui stare tehnica pune în pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul;
 4. conducerea unui vehicul cu încalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite;
 5. conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura contraventionala sau penala, dupa caz;
 6. refuza sa se legitimeze;
 7. se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau a substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana;
 8. nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege.

Imobilizarea unui vehicul se dispune si în cazul în care conducatorul acestuia ori unul din pasageri savârseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savârsirea unei infractiuni. Pentru oprirea fortata sau imobilizarea în cazurile prevazute de lege politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate.

 


Cazurile de retinere a certificatului de înmatriculare


Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se retine de catre politia rutiera în urmatoarele cazuri:

 1. vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica sau aceasta a expirat;
 2. nu sunt respectate normele referitoare la transportul produselor periculoase;
 3. avariile existente la autovehicul, remorca sau tramvai nu au fost reparate în termenul prevazut în regulament;
 4. vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent- reflectorizante, prevazute în normele tehnice în vigoare;
 5. vehiculul circula cu defectiuni la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;
 6. sistemul de frânare de serviciu este defect;
 7. sistemul de frânare de ajutor sau de stationare este defect;
 8. mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise;
 9. anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevazute în cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa;
 10. zgomotul în mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul;
 11. motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
 12. elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
 13. autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii, care restrâng sau estompeaza vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât si din exterior;
 14. autovehicul are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, înscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de înmatriculare;
 15. autovehiculul prezinta scurgeri de carburant sau lubrifiant;
 16. placutele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;
 17. datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
 18. vehiculul nu a fost radiat din circulatie în cazurile prevazute în prezenta ordonanta;
 19. vehiculul nu este asigurat de raspundere civila în caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii;
 20. detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;
 21. vehiculul nu are montata una din placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare;
 22. vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansata de degradare;
 23. lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate învatarii conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile în vigoare;

În situatiile prevazute la lit.b), d), f), h, l), r), s), p) si t) la retinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul dovada înlocuitoare fara drept de circulatie, iar în cazurile prevazute la alin.(1) lit. a), c), e), g), i), j), k), m), n), o), u) v), x) si y) dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.

În situatiile prevazute lit.b), r), s), p) si t), o data cu retinerea certificatului de înmatriculare, politistul rutier retrage si numerele de înmatriculare sau de înregistrare.

 

 


Cai de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei


Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere în a carei raza de competenta a fost constatata fapta.

Plângerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare, de la data înregistrarii acesteia, pâna la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti.

Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de 30 de zile.

Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori înlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române ori adjunctul acestuia pe a carei raza de competenta a fost savârsita contraventia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este în curs de solutionare, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti.

Plângerea, împreuna cu dosarul cauzei, se trimite în termen instantei de judecata pe raza careia a fost savârsita fapta.

În cazul în care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata învestita cu solutionarea cauzei citeaza unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate în eveniment si societatea de asigurare.

În cazul în care instanta investita cu solutionarea cauzei a respins plângerea contravenientului împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, îsi produc efectele dupa data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii înlocuitoare a permisului de conducere.

Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie în acelasi termen în care se prescrie sanctiunea contraventionala principala. (În actuala reglementare, executarea sanctiunii complementare se prescrie într-un an de zile de la data constatarii faptei ceea ce nu este corect, întrucât sanctiunea principala – amenda contraventionala – se prescrie în 5 ani.

 


Abaterile la regimul circulatiei care atrag suspendarea exercitarii dreptului de a conduce


 1. Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile, savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
  1. a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata;
   b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati în traversarea regulamentara prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare al autovehiculului sau tramvaiului;
   c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;
   d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;
   e) nerespectarea regulilor privind depasirea;
   f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat în exercitarea atributiilor de serviciu;
   g) nerespectarea prevederilor art.71 alin.(2) din prezenta lege.
 2. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
  1. a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceastea s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
   b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;
   c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;
   d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor în care se efectueaza regulamentar manevra de depasire
 3. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
  1. a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;
   b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera împreuna cu specialistii Registrului Auto Român; c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt în functiune;
   d) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate.

 

 


 


Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune:

 1. pentru o perioada de 30 de zile daca titularul permisului de conducere a savârsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare;
 2. pentru o perioada de 60 de zile daca titularul permisului de conducere cumuleaza, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare în urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;

În cazul în care conducatorul de autovehicul sau tramvai savârseste, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o fapta care atrage suspendarea, perioada de suspendare se majoreaza cu înca 30 de zile.

Hotarârea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se comunica titularului de catre serviciul politiei rutiere, care îl are în evidenta contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatarii ultimei contraventii.

Punctele de penalizare se anuleaza la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei.

Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pâna în acel moment.

Contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau, dupa caz, are resedinta, în termen de 5 zile de la primirea înstiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.

Neprezentarea contravenientului în termenul prevazut la alin.precedent, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la lit.a) si b).

La cererea motivata a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere al judetului sau al municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savârsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Române, dar nu mai putin de 30 de zile, în conditiile prevazute în regulament.

În cazurile în care a fost încalcata o regula de circulatie care atrage, ca sanctiune contraventionala complementara, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte, obligatoriu, conform convocarii, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie.

În cazul nepromovarii testului de cunoastere a regulilor de circulatie, perioada de suspendare se prelungeste pâna la promovarea testului.

Precizam ca sanctiunea contraventionala complementara de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se aplica si instructorului auto atestat aflat în procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere

 

 


Puncte de penalizare


Savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe lânga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:

 1. 2 puncte de penalizare pentru savârsirea urmatoarelor fapte:
  1. 1. folosirea incorecta a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circula din sens opus;
   2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip “mâini libere”;
   3. nerespectarea obligatiei de a purta în timpul circulatiei pe drumurile publice centura de siguranta ori castile de protectie, omologate, dupa caz;
   4. depasirea cu 10 – 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
   5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
   6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulatiei sau a directiei de mers;
   7. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de întâlnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E).
   8. stationarea neregulamentara.
   9. refuzul înmânarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, al celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului, atunci când exista indicii temeinice cu privire la savârsirea unor contraventii pentru care se dispune confiscarea unor bunuri ori infractiuni.
 2. 3 puncte de penalizare pentru savârsirea urmatoarelor fapte:
  1. 1. oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor sau oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E);
   2. depasirea cu 21 – 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
   3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
   4. nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care îl precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
   5. nerespectarea semnificatiei indicatorului “ocolire” instalat pe refugiul statiilor de tramvai;
 3. 4 puncte de penalizare pentru savârsirea urmatoarelor fapte:
  1. 1. nerespectarea obligatiilor care îi revin în cazul vehiculelor ramase în pana sau avariate;
   2. nerespectarea semnificatiei indicatorului “STOP”;
   3. depasirea cu 31 – 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte auto vehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
   4. circulatia în timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare.
   5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat.
   6. Conducerea unui autovehicul pe spatiul destinat circulatiei tramvaiului atunci când drumul public este prevazut cu mai mult de o banda pe sens în afara caii de rulare a tramvaiului;
 4. 6 puncte de penalizare pentru savârsirea urmatoarelor fapte:
  1. 1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;
   2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata;
   3. depasirea cu 41 – 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte auto vehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
   4. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada;
   5. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada în alte locuri decât cele special amenajate si semnalizate;
   6. executarea pe autostrada a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile.
   7. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor “Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere”, “Trecerea la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere” sau “Oprire” instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata;
   8. schimbarea directiei de mers prin viraj spre stânga, daca prin aceasta se încalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie;
   9. patrunderea într-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei în interiorul intersectiei.

 


Amenzile contraventionale


Amenzile contraventionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate.
Un punct amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarâre a Guvernului.
Contraventiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte-amenda, în functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea îl prezinta.

Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:

 1. clasa I de sanctiuni - 2 sau 3 puncte-amenda;
 2. clasa a II-a de sanctiuni - 4 sau 5 puncte-amenda;
 3. clasa a III-a de sanctiuni - de la 6 la 8 puncte-amenda;
 4. clasa a IV-a de sanctiuni - de la 9 la 20 puncte-amenda;
 5. clasa a V-a de sanctiuni - de la 21 la 100 puncte-amenda.

Contraventiile prevazute la clasa a V - a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României de catre politistii de frontiera.

Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

Intrarea în România a cetatenilor straini sau a cetatenilor români cu domiciliul în strainatate este conditionata de prezentarea dovezii achitarii amenzilor datorate bugetului de stat sau local pentru contraventii savârsite pe teritoriul României, la regimul circulatiei.

În cazurile constatarii faptei cu un mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, procesul-verbal se poate încheia si în lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionându-se aceasta în procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori. Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. Pentru amenzile contraventionale în cuantum de pâna la 20 puncte- amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.

Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni – CEC – S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale; indiferent de localitatea pe a carei raza acestea functioneaza, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul savârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, în termenul prevazut de lege.

 

 


Infractiuni noi


- Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire sau a examinatorului autoritatii competente, aflat în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pâna la recoltarea probelor biologice ori pâna la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau pâna la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora în aerul expirat;

- Neîndeplinirea obligatiilor de a anunta politia,de catre medicul de familie, care detine date despre un conducator auto (pacient) ca este inapt pentru a conduce iar acesta, datorita afectiunilor medicale produce un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane;

- Fapta, savârsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajarile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila;

- Organizarea sau participarea, în calitate de conducator de vehicul sau de animale, la întreceri neautorizate pe drumurile publice;

- Blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune în pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic

- Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase;

- Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public, amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fara autorizatie de constructie eliberata în conditiile legii;

- Nerespectarea conditiilor stabilite în autorizatia de constructie, eliberata în conditiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul constructiilor amplasate în zona acestuia

- Neluarea, de catre persoana autorizata de administratorul caii ferate masurilor corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata

- Neluarea, de catre persoana autorizata de administratorul unui drum public sau de catre executantul unei lucrari pe partea carosabila, a masurilor corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat victime omenesti sau pagube materiale.

 

 

Norme generale


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE DIRECTIA POLITIEI RUTIERE

INFORMARE
cu privire la istoricul si principalele noutati cuprinse în Legea nr.49/2006 de aprobare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.246/20.03.2006

PRINCIPALELE NOUTATI
prevazute în proiectul Legii de aprobare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 


 


- Se interzice amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, în parcarile amenajate sau pe partea carosabila, în conditiile în care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.


- În circulatia pe drumurile publice, se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si în alte autovehicule decât cele au regim de circulatie prioritara, precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului


- Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de întâlnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice

- În circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si cele nationale europene (E), conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si în timpul zilei luminile de întâlnire.


- Conducatorii autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie-avertizare florescent-
reflectorizant atunci când parasesc vehiculul si se afla pe partea carosabila a drumului public.


- Viteza maxima admisa în afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decât viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator.


- Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h în localitati, iar în afara localitatilor de 70 km/h.


- Viteza maxima admisa în afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica în vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decât viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.


- Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera. (infractiune)


- Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora sau nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere, poarta întreaga raspundere a accidentarii lor, în conditiile în care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.


- Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare si retragerea placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovada fara drept de circulatie.


- Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin.(2) politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.


- Conducatorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla în procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile sau subcategoriile acestuia, implicat într-un accident de circulatie le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si pâna la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. (infractiune)


- În situatia în care nu sunt respectate dispozitiile alin.(1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului

Pin It