Index articole

Raspunderea contraventionala


Art. 87. - (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. 
(2) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice. 
Art. 88. - (1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop înlaturarea unei stari de pericol si preîntâmpinarea savârsirii altor fapte interzise de lege si sunt urmatoarele: 
a) retinerea permisului de conducere, a atestatului profesional, a certificatului de înmatriculare ori înregistrare sau a placutelor cu numerele de înmatriculare; 
b) retragerea permisului de conducere; 
c) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pe timp limitat; 
d) anularea permisului de conducere; 
e) confiscarea bunurilor destinate ori folosite la savârsirea contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta; 
f) imobilizarea vehiculului. 
(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau înregistrare se face de catre politie, o data cu constatarea faptei pentru care se dispune una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (1), eliberându-se titularului o dovada înlocuitoare, cu sau fara drept de circulatie. 
(3) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politie când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de catre o institutie medicala autorizata. 
(4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se aproba de seful inspectoratului judetean de politie, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al directiei politiei specializate din Inspectoratul General al Politiei Române. 
(5) Hotarârea asupra sanctiunilor contraventionale complementare se comunica în scris contravenientului, în termen de cel mult 5 zile de la data constatarii faptei.