Index articole

Cuantum Amenzi

Amenzile corespund unui numar de puncte penalizare la permisul de conducere, care, însumate, pot duce la ridicarea carnetului, respectiv pentru cel putin 15 puncte penalizare într-un an sau cel putin 10 puncte în decurs de 6 luni de la data expirarii perioadei de suspendare. Ridicarea carnetului se face si în situatiile în care conducatorul auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a stupefiantelor, cînd acesta a depasit cu mai mult de 50 kilometri pe ora viteza maxima admisa, cînd nu anunta în 48 de ore, cînd este declarat inapt sau cînd permisul a fost deteriorat.
Cuantum amenzi - Puncte penalizare la permis
-intre 700.000 si 1.000.000 lei 2 puncte
-intre 1.000.000 si 3.000.000 lei 3 puncte
-intre 1.500.000 si 5.000.000 lei 4 puncte
-intre 2.000.000 si 8.000.000 lei 6 puncte
Pentru depasirea cu mai mult de 30 kilometri pe ora a vitezei maxime admise se vor aplica 3 puncte de penalizare iar pentru nerespectarea semnificatiei indicatoarelor instalate într-o intersectie sau utilizarea telefoanelor mobile în timpul
circulatiei se aplica 2 puncte de penalizare.
Cuantum amenzi si situatia pentru care se aplica amenda
a)500.000 lei
- pentru încalcarea prevederilor referitoare la mijloacele de avertizare luminoasa ale vehiculelor;
b)între 500.000 si 700.000 lei
- pentru cei ce stau pe scara tramvaiului; pentru traversarea pe culoarea rosie a semaforului;
c)intre 600.000 si 800.000 lei
- pentru circulatia pe drumurile publice sub viteza admisa (exceptie coloana mortuara, 30 Km/h);
- nerespectarea dotarilor de semnalizare a bicicletei, motorete, carute;
- alarmele auto nu trebuie sa se declanseze la trecerea altor masini, iar semnalele de alarma nu trebuie sa ramâna în functiune mai mult de trei minute;
d)între 700.000 si 1.000.000 lei
- pentru nefolosirea castii de catre motociclisti;
- pentru folosirea telefonului mobil în timpul mersului masinii;
- pentru oprirea sau stationarea pe trotuar;
e) intre 1.000.000 si 3.000.000 lei
- pentru faruri defecte;
- pentru patrunderea în interesectie a autovehiculelor la culoarea rosie a semaforului;
- pentru încalcarea normelor referitoare la folosirea pe timp de noapte a luminilor de drum;
- pentru depasirea cu mai mult de 30 kilometri pe ora a vitezei maxime admise;
- pentru neacordarea prioritatii de trecere pietonilor care au acest drept;
f) între 1.500.000 si 5.000.000 lei
- pentru depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului electric sau la trecerile la nivel cu calea ferata;
- pentru schimbarea directiei de mers prin încalcarea marcajului longitudinal continuu;
- pentru circulatia pe sens opus;
- pentru neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;
g) între 2.000.000 si 8.000.000 lei
- pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice când alcoolemia este sub 0,8 la mie, iar peste acest prag este prevazuta raspunderea penala;
- pentru conducerea vehiculului cu defectiuni tehnice grave la sistemul de frînare sau la mecanismul de directie;
- pentru depasirea cu mai mult de 50 kilometri pe ora a vitezei maxime admise;
- pentru nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferata si a semnalului regulamentar al politistului, în scopul sustragerii de la control;
h) între 5.000.000 si 20.000.000 lei
- pentru depasirea coloanei oficiale fara a se semnaliza de catre politist;
- pentru executarea de lucrari care pun în pericol circulatia;
- pentru neamenajarea corespunzatoare a trecerilor la nivel cu calea ferata;
- pentru neamenajarea statiilor de transport în comun.


Pedepse penale prevazute de regulament - Infractiune

-închisoare de la 6 luni la 2 ani - pentru conducerea unui autovehicul care nu are drept de circulatie în România sau al carui certificat de înmatriculare a fost retinut pentru defectiuni tehnice grave la sistemul de directie sau de frînare;
-închisoare de la 1 an la 5 ani - pentru conducerea unui autovehicul cu numar fals de înmatriculare;
-închisoare de la 1 an la 5 ani - pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are o îmbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sînge ori o concentra_ie ce depaseste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care se afla sub influenta unor produse stupefiante si conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai de catre o persoana fara permis de conducere;
-închisoare de la 2 ani la 7 ani - pentru parasirea locului accidentului fara aprobarea politiei si modificarea ori stergerea urmelor unui accident rutier în urma caruia o persoana a decedat sau a fost ranita.


Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 255. - Sistemul cu puncte penalizatoare se pune în aplicare în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentului regulament. 
Art. 256. - In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor, politia poate solicita sprijinul unor conducatori de autovehicule care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii. 
Art. 257. - Cu ocazia preschimbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile si noile categorii se face dupa cum urmeaza: 
a) categoria G cu categoria A; 
b) categoria A cu categoria A; 
c) categoria B cu categoria B; 
d) categoria C cu categoria C; 
e) categoria D cu categoria D; 
f) categoriile C, E si/sau C + E cu categoria CE; 
g) categoriile B, C, E si/sau B + E si C + E cu categoriile BE si CE; 
h) categoriile C, D, E si/sau C + E si D + E cu categoriile CE si DE; 
i) categoriile B, C, D, E si/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE si DE; 
j) categoria F cu categoria Tr; 
k) categoria H cu categoria Tb; 
l) categoria I cu categoria Tv. 
Art. 258. - (1) Politia asigura însotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei. 
(2) Se însotesc cu echipaje ale politiei demnitari români sau oficialitati straine cu functii similare acestora, dupa cum urmeaza: 
a) presedintele României; 
b) presedintele Senatului; 
c) presedintele Camerei Deputatilor; 
d) primul-ministru al Guvernului. 
(3) In situatii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenta, pot beneficia de însotirea cu echipaje de politie si ministrii din Guvernul României sau omologi din strainatate aflati în vizita oficiala în România, precum si sefii misiunilor diplomatice, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare. 
(4) Beneficiaza de însotire si candidatii la functia de Presedinte al României, pe timpul campaniei electorale, dupa validarea candidaturii, numai pe raza localitatilor unde au loc activitatile electorale. 
(5) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restrictionarea circulatiei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale vor fi însotite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române, în functie de disponibilitati, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale. 
(6) Beneficiaza de însotire cu echipaje de politie fostii presedinti ai României, în conditiile legii. 
Art. 259. - Societatile detinatoare de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri sunt obligate sa le doteze cu aparate de control al timpilor de odihna si al vitezei de deplasare, omologate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 260. - (1) In toate unitatile de învatamânt, curs primar si gimnazial, se vor preda elevilor saptamânal si respectiv lunar, pe parcursul anului scolar, lectii de circulatie rutiera. 
(2) Politistii din structura abilitata a Ministerului de Interne vor sprijini si îndruma cadrele didactice din unitatile de învatamânt în desfasurarea acestei activitati. 
Art. 261. - La data organizarii, potrivit legii, a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, atributiile prevazute de prezentul regulament pentru Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne se exercita, dupa caz, de catre acestea. 
Art. 262. - In sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au urmatorul înteles: 
1. viabilitatea drumului - starea tehnica corespunzatoare a partii carosabile, constând în practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si existenta amenajarilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei; 
2. amenajare rutiera - orice constructie amplasata pe partea carosabila sau în zona acesteia, destinata reglementarii circulatiei rutiere; 
3. declivitate - înclinarea unui drum pe o portiune uniforma fata de axa orizontala; 
4. urgenta - situatia de criza sau de pericol potential major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea distrugerii mediului înconjurator; 
5. coloana cu regim prioritar - o grupare de doua sau mai multe autovehicule, însotite de unul sau mai multe autovehicule cu regim de circulatie prioritar.

 


Imobilizarea vehiculului


Art. 252. - Imobilizarea unui vehicul consta în scoaterea acestuia în afara partii carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, ca urmare a savârsirii de catre conducatorul acestuia a unei fapte prevazute la art. 104 alin. (1) din ordonanta de urgenta si punerea acestuia în imposibilitate de miscare de catre persoanele autorizate, conform normelor legale, prin folosirea unor dispozitive tehnice sau alte mijloace de retinere. 
Art. 253. - (1) Imobilizarea vehiculelor se dispune prin proces-verbal de catre politist. 
(2) Imobilizarea nu se dispune atunci când vehiculul poate fi repus în circulatie de catre un alt conducator calificat indicat de persoana vinovata sau de catre proprietar, precum si atunci când cauzele care impuneau luarea acestei masuri au fost înlaturate pe loc. 
(3) Efectele imobilizarii înceteaza în momentul în care au fost înlaturate motivele care au dus la luarea acestei masuri si se dispune de catre agentul constatator sau seful acestuia. 
Art. 254. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de catre politistii de frontiera. 
(2) Constatarea contraventiilor se poate face si fara oprirea contravenientului, precum si în lipsa acestuia, daca savârsirea contraventiilor este probata cu un mijloc tehnic certificat, potrivit legii, din dotarea politiei. 
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 226 si 228, la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C.-S.A. sau la Trezoreria Ministerului Finantelor Publice, agentul constatator facând mentiune despre aceasta în procesul-verbal.

 


Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la savarsirea contraventiilor


Art. 251. - (1) Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la savârsirea contraventiilor se dispune de catre politisti, prin acelasi proces-verbal de constatare a contraventiei, o data cu aplicarea sanctiunii amenzii. 
(2) Sunt supuse confiscarii: 
a) mijloacele speciale de avertizare luminoasa si sonora detinute, montate si folosite pe alte autovehicule decât cele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2)-(4) din ordonanta de urgenta; 
b) mijloacele tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar si a dispozitivelor antiradar.

 


Obtinerea unui nou permis de conducere


Art. 249. - Persoana al carei permis de conducere a fost anulat se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, daca îndeplineste conditiile prevazute la art. 103 din ordonanta de urgenta. 
Art. 250. - Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda, pe lânga documentele prevazute la art. 57: 
a) cererea de prezentare la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat; 
b) copia hotarârii judecatoresti ramase definitiva; 
c) dovada ca a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o scoala de conducatori de autovehicule autorizata.

 


Anularea permisului de conducere


Art. 246. - (1) Anularea permisului de conducere se dispune de catre autoritatile prevazute la art. 101 alin. (1) din ordonanta de urgenta, pe raza carora s-a petrecut fapta sau de catre aceleasi autoritati, pentru faptele constatate de politistii din subordine, în baza hotarârii judecatoresti ramase definitiva pentru savârsirea infractiunilor prevazute la art. 101 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si în cazul prevazut în alin. (2) din acelasi act normativ. 
(2) Anularea permisului de conducere se dispune de catre directia politiei specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotarât o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta, pentru o fapta savârsita pe teritoriul altui stat, în conditiile stabilite prin conventia prevazuta la art. 241 alin. (3). 
Art. 247. - (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat va fi încunostintata în scris despre masura luata, în termen de cel mult 5 zile de la luarea hotarârii. 
(2) Impotriva hotarârii de anulare a permisului de conducere se poate introduce actiune în justitie, în contenciosul administrativ, potrivit legii. 
Art. 248. - Hotarârea asupra anularii se înscrie în evidentele Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura teritoriala de specialitate care a eliberat permisul de conducere.

 


Restituirea permisului de conducere


Art. 243. - Permisul de conducere se restituie titularului, la cererea acestuia, când a intervenit una dintre situatiile prevazute de art. 100 din ordonanta de urgenta. 
Art. 244. - Permisul de conducere se restituie titularului de catre autoritatea competenta pe raza careia îsi are domiciliul sau resedinta, în cazul strainilor, când perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce a expirat. In aceasta situatie titularul permisului de conducere intra în posesia documentului prezentând dovada înlocuitoare a acestuia, în original, precum si actul de identitate. 
Art. 245. - (1) Permisul de conducere se restituie titularului de catre autoritatea competenta care a retinut documentul: 
a) când, în conditiile art. 88 alin. (4) din ordonanta de urgenta, s-a hotarât ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda; 
b) la încetarea masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal; 
c) în baza ordonantei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau încetarea urmaririi penale; 
d) la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus achitarea; 
e) la încetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului. 
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) cererea de restituire a permisului de conducere trebuie sa fie însotita de documente care sa ateste una dintre situatiile pentru care se restituie documentul, de dovada înlocuitoare a acestuia si de actul de identitate al solicitantului. 
(3) Permisul de conducere se restituie si în cazul în care contravenientul a exercitat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în conditiile prevazute de lege, iar instanta de judecata nu a solutionat cauza ori hotarârea judecatoreasca a ramas definitiva dupa 1 an de zile de la introducerea plângerii, situatii în care intervine termenul de prescriptie a executarii sanctiunii.

 


Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie


Art. 241. - (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se aproba, în cazurile prevazute de art. 230 lit. a) si b), de catre autoritatile prevazute la art. 88 alin. (4) din ordonanta de urgenta, în raza carora domiciliaza titularul permisului, iar în cele prevazute la art. 230 lit. f) si art. 231 alin. (1), de catre aceleasi autoritati pe raza carora contravenientul a savârsit fapta, la propunerea politistului care a constatat contraventia. 
(2) In cazul concursului de contraventii care atrag si puncte de penalizare, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se stabileste dupa cum urmeaza: 
a) pe o perioada de 30 de zile, daca punctele prevazute pentru fiecare contraventie, însumate cu punctele din evidenta, totalizeaza 15 puncte; 
b) pe o perioada de 60 de zile, daca punctele prevazute pentru fiecare contraventie, însumate cu punctele din evidenta, totalizeaza între 16 si 20 de puncte; 
c) pe o perioada de 90 de zile, daca punctele prevazute pentru fiecare contraventie, însumate cu punctele din evidenta, totalizeaza peste 20 de puncte. 
(3) In cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a hotarât suspendarea dreptului de a conduce, de catre o autoritate straina competenta, pentru o fapta savârsita pe teritoriul altui stat, în conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de România prin Legea nr. 126/1997, seful directiei de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române aproba suspendarea exercitarii dreptului de a conduce. 
(4) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (3), nu poate depasi 90 de zile. 
Art. 242. - Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai putin de 30 de zile, daca titularul permisului absolva un curs de siguranta rutiera organizat de o scoala de conducatori de autovehicule autorizata, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 94 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din ordonanta de urgenta, precum si în situatia când fapta a fost urmarita ca infractiune, iar procurorul sau instanta de judecata a dispus înlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. 91 din Codul penal, cu conditia sa nu mai fi beneficiat de o astfel de masura în ultimii 3 ani.

 


Retinerea certificatului de inmatriculare sau inregistrare


Art. 237. - (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculelor si tramvaielor se retine în urmatoarele situatii: 
a) inspectia tehnica periodica a expirat; 
b) în autovehicul este instalat un mijloc tehnic de detectare a prezentei aparatelor radar sau dispozitiv antiradar; 
c) autovehiculul are montate mijloace speciale de avertizare luminoasa si sonora, cu încalcarea prevederilor legale; 
d) nerespectarea regulilor referitoare la transportul produselor periculoase; 
e) avariile existente la autovehicul nu au fost reparate în termenul prevazut la art. 181 pct. 19; 
f) dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute în normele tehnice în vigoare, sunt defecte sau lipsa, farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispozitive decât cele omologate; 
g) sistemele de frânare sunt defecte; 
h) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise; 
i) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevazute în cartea de identitate a autovehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa; 
j) zgomotul în mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul; 
k) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise; 
l) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului; 
m) autovehiculul are montate dispozitive sau accesorii neomologate de autoritatea competenta; 
n) autovehiculul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise, reclame publicitare sau înscrisuri de natura a conferi libera trecere, acces sau prioritate în circulatia pe drumurile publice; 
o) autovehiculul are aplicate folii sau accesorii pe parbriz, luneta ori geamurile laterale, care restrâng sau estompeaza vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât si din exterior, sau care împiedica ori diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de înmatriculare; 
p) autovehiculul prezinta scurgeri de carburant sau lubrifiant; 
r) placutele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate; 
s) datele din certificatul de înmatriculare sau înregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului; 
t) vehiculul nu a fost radiat din circulatie în conditiile prezentului regulament, caz în care se retin si placutele cu numerele de înmatriculare. Acestea se remit titularului certificatului de înmatriculare; 
u) detinatorul nu face dovada încheierii asigurarii auto de raspundere civila; 
v) în cazul nerespectarii prevederilor art. 39 alin. (4); 
w) detinatorul nu a preschimbat certificatul de înmatriculare, emis anterior datei de 1 ianuarie 1998, cu ultimul model aflat în uz. 
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) certificatul de înmatriculare nu se retine daca conducatorul autovehiculului sau tramvaiului remediaza pe loc deficientele constatate, caz în care se aplica numai sanctiunea contraventionala. 
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-e), g), h), p), r), t) si u), în locul certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se elibereaza dovada înlocuitoare fara drept de circulatie. 
Art. 238. - Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie detinatorului vehiculului la încetarea motivului pentru care documentul a fost retinut. 
Art. 239. - Când conducatorul este depistat în traffic conducând un vehicul având dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare fara valabilitate sau cu valabilitatea expirata, politistul aplica si masura retinerii placutelor cu numerele de înmatriculare sau înregistrare, pâna la încetarea motivului pentru care documentul a fost retras. 
Art. 240. - (1) Pentru cazurile prevazute la art. 237 lit. d) politistul ia masuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spatiu amenajat, retinând certificatul de înmatriculare si placile cu numarul de înmatriculare sau înregistrare. 
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) politistul este obligat sa anunte de îndata unitatea de politie din care face parte pentru a se stabili, împreuna cu unitatile de pompieri si de aparare civila, destinatia finala pentru parcarea autovehiculului.

 

 


Retinerea atestatului profesional


Art. 236. - (1) Atestatul profesional se retine atunci când se constata faptul ca valabilitatea acestuia a expirat. 
(2) Retinerea atestatului profesional se dispune de catre agentul constatator si se trimite autoritatii care l-a eliberat. 
(3) Retinerea atestatului se consemneaza în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

 

 

 


Retinerea permisului de conducere


Art. 230. - Permisul de conducere se retine în urmatoarele situatii: 
a) când titularul a cumulat cel putin 15 puncte de penalizare într-un an; 
b) când titularul a cumulat cel putin 10 puncte de penalizare în decurs de 6 luni de la data expirarii duratei de suspendare; 
c) când titularul se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (3) si (4) si la art. 81 alin. (1) din ordonanta de urgenta; 
d) când titularul acestuia a savârsit una dintre infractiunile prevazute la art. 178 sau 184 din Codul penal, daca acestea au fost comise ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice; 
e) când prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva împotriva titularului acestuia s-a dispus interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. c) ori art. 112 lit. c) din Codul penal; 
f) când fapta conducatorului de autovehicul sau tramvai a fost urmarita ca infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta, iar procurorul sau instanta de judecata a dispus înlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. 91 din Codul penal; 
g) detinatorul nu a preschimbat permisul de conducere, emis anterior datei de 1 decembrie 1996, cu ultimul model aflat în uz; 
h) la schimbarea numelui ori a domiciliului titularului; 
i) când titularul a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice de catre o institutie medicala autorizata; 
j) când prezinta modificari, stersaturi, adaugari ori se afla, în mod nejustificat, asupra altei persoane; 
k) când este deteriorat; 
l) când titularul a savârsit una dintre contraventiile prevazute la art. 231. 
Art. 231. - (1) Permisul de conducere se retine de catre politie o data cu constatarea faptei, potrivit art. 98 lit. d) din ordonanta de urgenta, în urmatoarele cazuri: 
a) conducerea unui autovehicul sau tramvai sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor ori produselor stupefiante sau medicamentelor cu efecte similare acestora, daca este constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate; 
b) conducerea vehiculului cu defectiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de directie, daca sunt constatate de politie împreuna cu specialistii institutiilor abilitate; 
c) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate; 
d) nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferata prevazute la art. 170 alin. (1) lit. a) si b) din prezentul regulament; 
e) nerespectarea semnalelor politistilor la trecerea coloanelor oficiale sau intercalarea ori atasarea la o astfel de coloana; 
f) neoprirea la semnalul regulamentar al politistului, în scopul sustragerii de la control, daca a fost necesara urmarirea pentru oprire; 
g) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului, a regulilor privind prioritatea de trecere ori a celor de depasire, daca prin aceasta s-a produs un accident. 
h) neanuntarea si/sau neprezentarea la unitatea de politie competenta, în 48 de ore de la implicarea într-un accident, daca acesta a avut ca urmare pagube materiale. 
(2) O data cu retinerea permisului de conducere, titularului i se elibereaza o dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1) lit. a), b), e), f) si h), când aceasta e elibereaza fara drept de circulatie. 
Art. 232. - (1) In cazul producerii unui accident de circulatie în urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori sanatatii uneia sau mai multor persoane sau distrugerea unuia sau mai multor vehicule, permisul de conducere se retine o data cu constatarea faptei, titularului acestuia eliberându-i-se o dovada înlocuitoare fara drept de circulatie, daca din primele cercetari rezulta ca evenimentul s-a produs din cauza nerespectarii de catre acesta a unei reguli de circulatie. 
(2) Permisul de conducere nu se retine în cazurile prevazute la alin. (1), daca din primele cercetari rezulta ca titularul acestuia nu a încalcat nici o regula de circulatie. 
(3) In cazurile prevazute de art. 81 alin. (1) din ordonanta de urgenta permisul de conducere se retine de catre politie o data cu identificarea autorului, iar în situatia în care împotriva titularului s-a luat masura de siguranta prevazuta la art. 112 lit. c) din Codul penal ori pedeapsa complementara prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal, pe data luarii la cunostinta despre hotarâre de catre politie conducatorului de autovehicule i se elibereaza dovada înlocuitoare fara drept de circulatie. 
Art. 233. - (1) In situatia savârsirii unor fapte ce întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni la regimul circulatiei care atrag sanctiunea contraventionala complementara de anulare a permisului de conducere, cu exceptia celor prevazute la art. 77 alin. (2) si (3), art. 78 alin. (3), art. 79 alin. (1) si (4), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1) si la art. 84 alin. (3) din ordonanta de urgenta, politistul retine permisul de conducere, eliberând titularului o dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile. 
(2) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei specializate, din 30 în 30 de zile, în baza unui document eliberat de procurorul care efectueaza urmarirea penala sau de cel care exercita supravegherea cercetarii penale, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti, iar în cursul judecatii, de catre instanta sesizata cu judecarea cauzei. 
Art. 234. - Dovada înlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile si în situatiile prevazute la art. 230 lit. g), h) si k). 
Art. 235. - Conducatorului de autovehicul sau tramvai care a încalcat o regula de circulatie pentru care se dispune sanctiunea contraventionala complementara de retinere a permisului de conducere în vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce si care prezinta la control dovada înlocuitoare a acestuia pentru o fapta savârsita anterior, aflata în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentata si i se elibereaza o noua dovada, cu valabilitate pâna la 15 zile, fara a se depasi însa termenul de valabilitate al primei dovezi

 


Sanctiuni contraventionale. Amenzi contraventionale si puncte de penalizare


Art. 226. - Constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
a) nerespectarea prevederilor art. 20, art. 22 alin. (2) si (3), art. 44 alin. (1) si (2), art. 50 alin. (1) si alin. (2) lit. b) si g), art. 68, art. 92, art. 102 alin. (3), art. 113 alin. (2), art. 126 alin. (1) si (2), art. 127 alin. (3), art. 133, art. 142 alin. (1) si (2), art. 144, art. 146, art. 147, art. 153 alin. (1), (2) si (4)-(6), art. 160, art. 161, art. 171 alin. (1) si (2), art. 178, art. 180 pct. 1-5, 12, 15, 16 si 18, art. 181 pct. 5, 12 si 14, art. 184, art. 185, art. 197 alin. (3) si (4), art. 198, art. 204, art. 205, art. 207-209 si art. 212, cu avertisment sau cu amenda de la 500.000 lei la 700.000 lei; 
b) nerespectarea prevederilor art. 17-19, art. 42, art. 50 alin. (2) lit. e), art. 51 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (2), art. 82 alin. (2), art. 84 alin. (1), art. 87 alin. (2), art. 106 alin. (2)-(4), art. 117 alin. (1) lit. c) si d), art. 125, art. 127 alin. (2), art. 130-132, art. 134, art 135 alin. (2) teza a 2-a si alin. (3), art. 136, art. 137 alin. (1)-(3), art. 138-140, art. 143 alin. (1) si (3), art. 145, art. 154 alin. (1), art. 157, art. 158, art. 163, art. 164, art. 165, art. 173, art. 176 alin. (1), art. 179, art. 180 pct. 8, 10, 11 si 14, art. 181 pct. 2, 3, 7, 8, 9, 13, 17 si 19, art. 188, art. 189, art. 190 alin. (1) lit. b)-d) si alin. (2)-(4), art. 191 alin. (2), art. 192, art. 194 alin. (1), (2) si (4), art. 195, art. 197 alin. (5), art. 200-202, art. 211 si art. 215, cu avertisment sau cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei; 
c) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (1), art. 67 alin. (2), art. 82 alin. (3), art. 87 alin. (1), art. 88, art. 117 alin. (2), art. 127 alin. (1), art. 128, art. 135 alin. (4), art. 137 alin. (4), art. 162, art. 174, art. 177 alin. (1), art. 180 pct. 6, 9, 13 si 17, art. 181 pct. 4, 6, 10, 11, 15, 16 si 18, art. 183, art. 187, art. 197 alin. (1), art. 210, art. 213, art. 214 si art. 216, cu amenda de la 700.000 lei la 1.000.000 lei; 
d) nerespectarea prevederilor art. 14, art. 40 lit. b), art. 49, art. 50 alin. (2) lit. h), art. 74, art. 83 alin. (2), art. 119 alin. (3), art. 120 alin. (2), art. 143 alin. (2), art. 175, art. 180 pct. 7 si art. 222 alin. (1), (2), (5) si (6), cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei; 
e) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 31 alin. (1) si (2), art. 37, art. 39 alin. (4), art. 47 alin. (1), art. 50 alin. (2) lit. a), c), f) si i), art. 67 alin. (1), art. 117 alin. (1) lit. a) si b), art. 120 alin. (1), art. 135 alin. (1), art. 167, art. 170 alin. (2), art. 171 alin. (3), art. 176 alin. (2), art. 193 si art. 223, cu amenda de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei; 
f) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 50 alin. (2) lit. d), art. 55 alin. (2), art. 120 alin. (3), art. 121, art. 149-152, art. 170 alin. (1) si art. 172 alin. (2), cu amenda de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei. 
Art. 227. - (1) Savârsirea de catre conducatorii de autovehicule si tramvaie a contraventiilor prevazute în prezentul regulament sau în ordonanta de urgenta atrage, pe lânga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza: 
a) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. c), 2 puncte de penalizare; 
b) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. d) din prezentul regulament si pentru cea de la art. 91 lit. c) din ordonanta de urgenta, 3 puncte de penalizare; 
c) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. e) din prezentul regulament si cea de la art. 90 lit. c) din ordonanta de urgenta, 4 puncte de penalizare; 
d) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. f), 6 puncte de penalizare, cu exceptia contraventiei savârsite prin încalcarea prevederilor art. 7. 
(2) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce atrage anularea punctelor de penalizare cumulate pâna la data savârsirii faptei pentru care s-a dispus sanctiunea contraventionala complementara. 
Art. 228. - (1) Neîndeplinirea de catre administratorii drumurilor publice ori de catre executantii de lucrari pe acestea si, dupa caz, de catre administratorii cailor ferate a obligatiilor ce le revin potrivit dispozitiilor art. 5, art. 30 alin. (3), (4) si (5), art. 33 alin. (1) si (2), art. 48 alin. (2), art. 51 si art. 65 alin. (2) din ordonanta de urgenta si ale art. 2, art. 3 alin. (2), (3) si (4), art. 4, art. 5, art. 6, art. 41 alin. (3), art. 97 alin. (1) si (4), art. 100 alin. (2), art. 108-110, art. 111 alin. (1), art. 113 alin. (1), art. 115, art. 155 alin. (2), art. 159, art. 172 alin. (1) si art. 197 alin. (2) din prezentul regulament constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei. 
(2) Cu amenda prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si detinerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare luminoasa sau sonora, cu exceptia autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si a mijloacelor tehnice de detectare a aparatelor radar sau a dispozitivelor antiradar. 
Art. 229. - (1) Contraventiilor prevazute la art. 226 si 228 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contraventie ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 226 si 228, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

 

 


Obligatii in caz de accident


Art. 221. - Accidentul de circulatie este evenimentul care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 
a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea într-un asemenea loc; 
b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori cel putin un vehicul a fost avariat sau au rezultat alte pagube materiale; 
c) în eveniment a fost implicat cel putin un vehicul în miscare. 
Art. 222. - (1) Conducatorul vehiculului implicat într-un accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane sau în orice alt accident de circulatie care, prin urmari, constituie o fapta prevazuta de legea penala este obligat: 
a) sa opreasca, sa anunte imediat politia, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei; 
b) sa nu schimbe pozitia vehiculelor ori a obiectelor ramase la locul faptei si care provin din accident decât atât cât se impune pentru evitarea agravarii consecintelor accidentului; 
c) sa transporte ranitii la cea mai apropiata unitate sanitara, în lipsa altor mijloace de transport, dupa care sa revina imediat la locul accidentului. Conducatorul care a transportat ranitii trebuie sa se legitimeze si sa comunice numarul de înmatriculare al vehiculului unitatii sanitare; 
d) sa nu consume bauturi alcoolice, substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea evenimentului, pâna la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat si/sau recoltarea probelor biologice. 
(2) Unitatea sanitara la care a fost transportata persoana ranita într-un accident de circulatie este obligata sa anunte de îndata politia despre accident. 
(3) Conducatorilor de vehicule implicati în accidente de circulatie li se recolteaza în mod obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare si acestia se trimit pentru examinare medicala la o unitate sanitara autorizata. 
(4) Victimelor accidentelor de circulatie li se recolteaza în mod obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. 
(5) Daca în accident a fost angajat un autovehicul dintre cele prevazute la art. 81 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta, conducatorul acestuia este obligat sa anunte de îndata unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, urmând ca dupa terminarea misiunii sa se prezinte la sediul acesteia în vederea întocmirii actelor de constatare. 
(6) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta despre producerea unui accident de circulatie soldat cu moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si atunci când în eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri sau produse periculoase, este obligata sa anunte de îndata politia apelând numarul unic pentru urgente 112 si sa transporte persoanele accidentate la cea mai apropiata unitate sanitara, numai daca prin aceasta nu se agraveaza starea de sanatate a victimelor. 
Art. 223. - (1)Conducatorii implicati în accidente în urma carora au rezultat numai pagube materiale si care nu constituie fapte prevazute de legea penala sunt obligati: 
a) sa scoata imediat vehiculele în afara partii carosabile ori, daca nu este posibil si nici nu pot sa îsi continue circulatia, sa le deplaseze cât mai aproape de bordura sau acostament, semnalizându-le prezenta; 
b) sa anunte imediat unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs evenimentul; 
c) sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul, în termenul comunicat de aceasta, care nu poate depasi 48 de ore de la producerea accidentului, pentru întocmirea documentelor de constatare, care se elibereaza numai în baza declaratiilor scrise ale celor implicati; 
d) sa solicite unitatii de politie competente eliberarea autorizatiei de reparatie. 
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) lit. d) revine si detinatorilor de vehicule avariate în alte împrejurari decât în circulatia pe drumurile publice.

 
 
Pin It